http://www.unss.sk/


Fotogaléria - Prax študentiek z Univerzity Komenského (odbor Špeciálna pedagogika) na KS ÚNSS Trnava

Prax študentiek z Univerzity Komenského (odbor Špeciálna pedagogika) na KS ÚNSS Trnava Prax študentiek z Univerzity Komenského (odbor Špeciálna pedagogika) na KS ÚNSS Trnava Prax študentiek z Univerzity Komenského (odbor Špeciálna pedagogika) na KS ÚNSS Trnava


Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk