http://www.unss.sk/


Úspech mladého huslistu Viktora Knapa

17. apríla 2015 sa v priestoroch ZUŠ Mikuláša Schneidera - Trnavského konal 15. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ s názvom Schneiderova Trnava. V kategórii Hra na husliach sa v striebornom pásme umiestnil náš klient, osemročný Viktor Knap. Jeho talent, odhodlanie, vynaložené úsilie a výnimočnosť oproti zdravým deťom nezostali nepovšimnuté a Viktor si domov odniesol aj Cenu garanta súťaže MgA. Stanislava Hochela.
Za svoj ukážkový výkon zožal nevidiaci chlapec veľký potlesk a získal uznanie všetkých prítomných. Aj týmto spôsobom sa opäť človeku s postihnutím poradilo dokázať, že jeho hendikep nemusí byť neprekonateľnou prekážkou k dosiahnutiu toho, po čom túži.

Gratulujeme!

Úspech mladého huslistu Viktora Knapa - diplom

Úspech mladého huslistu Viktora Knapa - diplom


Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk