http://www.unss.sk/


„Valentínske súperenie“ v Trnave

V decembri minulého roka sme na KS ÚNSS v Trnave usporiadali pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša turnaj v spoločenských hrách, v ktorom si nevidiaci a slabozrakí ľudia z Trnavského kraja mali možnosť vyskúšať hranie hry Pexeso.

Keďže sme zaznamenali veľký úspech tohto stretnutia a všetci účastníci si želali odvetné posedenie, v ktorom by aj ostatní ukázali svoje schopnosti a šťastie v hre, usporiadali sme odvetný turnaj v spoločenských hrách k príležitosti sviatku sv. Valentína. Tohto turnaju sa zúčastnilo desať ľudí so zrakovým postihnutím a neboli medzi nimi len tí, ktorí sú čerstvo zaľúbení, ale všetci, ktorí si chceli vyskúšať svoje zručnosti pri hre Človeče, nehnevaj sa a Šach. V priebehu celej akcie mali zúčastnení priestor nato, aby sa medzi sebou porozprávali, vymenili si skúsenosti s používaním kompenzačných pomôcok, vzájomne sa motivovali k používaniu pomôcok, ktoré sa zo začiatku zdajú byť náročné a porozprávali si zážitky zo súkromného aj pracovného života.

Nebol by to však sviatok sv. Valentína, keby si ľudia, ktorí sa majú radi, nedali nejaké drobné darčeky, a preto sa nevidiaci klienti nášho strediska okrem snahy zvíťaziť v spoločenských hrách snažili urobiť aj radosť jeden druhému. Každý, kto bol v tento deň na akcii, mohol zažiť pravé priateľstvo medzi ľuďmi, ktorí si dali námahu a skutočne chceli jeden druhého potešiť. Silvia Hanová každej prítomnej dáme venovala kozmetiku, Mário Magula priniesol čokoládu, Erika Hadvigerová všetkých potešila makovou a tvarohovou štrúdľou. Ani ostatní nezaostávali a potešili svojich priateľov milými darčekmi.

Hlavným dôvodom stretnutia bolo odvetné súperenie, v ktorom chcel každý dokázať, že trénoval a odniesol si domov výhru. Zúčastnení nevidiaci a slabozrakí sa pustili do súboja v hre Človeče, nehnevaj sa. Súťažili v dvoch skupinách. V jednej si prvé miesto odniesla E. Hadvigerová a v druhej Maruška Bausová. Hru Šach si spolu zahrali zvyšní dvaja súťažiaci Július Bartek a Miloš Šturc. Ani jeden z nich nechcel prehrať, a preto sa snažili zo všetkých síl. Nakoniec sa však ako dobrí priatelia rozhodli, že súboj ukončia remízou. Za tento krok, ako aj za celkovú snahu boli rovnako ako všetci zúčastnení odmenení maňuškami, ktoré nám sponzorsky venovala firma Télefonica Slovakia, s.r.o.

„Valentínskemu súpereniu“ nevidiacich a slabozrakých ľudí sa podarilo dokázať, že aj keď má niekto v živote problémy so zrakom a nedokáže vidieť svet, dokáže ho vnímať cez svoje zvyšné zmysly a obstáť aj v náročných úlohách, ktoré na neho čakajú. Dokonca tí, ktorí zatiaľ nevedia hrať Šach, sa na základe tohto stretnutia vzájomne dohodli, že sa ho budú učiť hrať a stretnú sa na KS v Trnave. Stretávať by sa naďalej chceli vo svojom voľnom čase nielen za účelom hrania spoločenských hier, ale aj za účelom zlepšovania sa v používaní technicky náročných pomôcok. Za celý tím KS ÚNSS Trnava všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré, ako veríme, nedá na seba dlho čakať.

„Valentínske súperenie“ v Trnave „Valentínske súperenie“ v Trnave „Valentínske súperenie“ v Trnave

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk