http://www.unss.sk/


Deň otvorených dverí v Skalici

Krajské stredisko ÚNSS Trnava sa na pozvanie riaditeľky Strednej zdravotníckej školy v Skalici E. Potúčkovej zúčastnilo 3. októbra akcie Deň otvorených dverí. Cieľom bolo oboznámiť žiakov SZŠ, ZŠ, ich rodičov, pedagógov a širokú verejnosť s úspechmi školy, s bohatou mimoškolskou činnosťou a inými aktivitami školy.

Cez otvorené dvere mohol každý vstúpiť do odborných učební a nahliadnuť do sveta prípravy na toto náročné povolanie. Naše krajské stredisko v zastúpení vedúcej V. Mrenovej a sociálnych poradkýň Z. Morávkovej a A. Remenárovej odprezentovalo služby, ktoré poskytujeme klientom so zrakovým postihnutím v celom Trnavskom kraji. Na ukážku boli k dispozícii aj niektoré špeciálne pomôcky pre zrakovo postihnutých a veľmi zaujali praktické ukážky sprevádzania nevidiaceho človeka. Pre verejnosť, najmä pre deviatakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú, akým smerom nasmerujú svoju prípravu na budúcu profesiu, boli veľmi zaujímavé témy: kto je vlastne zrakovo postihnutý človek, vďaka akej profesionálnej pomoci a akým špeciálnym pomôckam môže plnohodnotne žiť, pracovať, študovať. Pre túto skupinu mladých ľudí je problematika zrakovo hendikepovaných ľudí vzdialená a aj vďaka tejto možnosti mohli získať prvotné a cenné informácie ako pomôcť, keď to bude potrebné.

Andrea Remenárová
KS ÚNSS Trnava

Deň otvorených dverí v Skalici Deň otvorených dverí v Skalici Deň otvorených dverí v Skalici

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk