http://www.unss.sk/


Prezentácia pre študentov

KS Trnava sa vo štvrtok 4. októbra zúčastnilo Dňa otvorených dverí (DOD) Strednej zdravotníckej školy v Skalici.

DOD sa konal pri príležitosti Dňa Trnavského samosprávneho kraja a otvorila ho exkurzia školy spojená s prezentáciou študijných odborov. Návštevníci sa dozvedeli zaujímavosti o prevencii srdcovo-cievnych ochorení, mohli si nechať zmerať krvný tlak, hmotnosť aj index BMI. Zoznámili sa s ukážkami prvej pomoci, ktorú si mohli sami vyskúšať, a vypočuli si prednášku o zdravej výžive.

Na rad prišli i pracovníčky KS ÚNSS Trnava, ktoré prezentovali kompenzačné pomôcky pre ľudí so zrakovým postihnutím. Bielu palicu, lupy či indikátor hladiny tekutín si návštevníci školy mohli tiež vyskúšať.


Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk